donderdag 25 april 2019

Vergeven kun je leren

Vergeven, op de een of andere manier blijft het vaak bij een intentie die moeilijk tot realisatie komt. Omdat we nooit geleerd hebben, hoe. 

Misschien zijn we bang dat als we gaan vergeven, dat we onszelf beschikbaar en kwetsbaar maken voor herhaling. Misschien kunnen we niet vergeven, omdat we het gevoel hebben dat wat er is gebeurd onrechtvaardig is, en dat vergeving inhoudt dat we het onrecht door de vingers zien. Of het zou kunnen zijn dat we voldoening vinden in het gevoel ‘gelijk’ te hebben in ons oordeel. Liever gelijk hebben dan vrede maken. Pas wanneer we moe zijn van de strijd en het verhaal, dat wij telkens in onszelf herhalen als zijnde de waarheid, kunnen we zo langzamerhand interesse krijgen in hoe wij kunnen vergeven. Uiteindelijk weegt de behoefte aan vrede, rust innerlijke groei en ontwikkeling, dan zwaarder op tegen de noodzaak om gelijk te hebben

Het proces begint met jouw besluit om jezelf te bevrijden van de wrok en pijn die je met je meedraagt. Jij wilt jezelf daar niet langer mee kwellen. Vergeven doe je voor jezelf en het betekent vooral het loslaten van de verwachtingen en teleurstellingen waaraan je bent blijven vasthouden. In die zin is vergeven het loslaten van alle hoop op een beter verleden. 

Vergeven is het loslaten van alle hoop op een beter verleden.
Iedere keer als jij de neiging hebt naar een ander te wijzen als oorzaak voor jouw teleurstelling, is het zaak om je verwachtingen onder de loep te nemen en in te trekken. Hoe vaker je dit doet, hoe beter je het instrument leert kennen en hoe lichtvoetiger het wordt. Het leven met verwachtingen is eigen aan de menselijke ervaring in deze tijd. In een sociale orde die gebaseerd is op onderscheid en prestatie.


Vergeven en wat nu?

"Onze hersens zijn net een typemachine. Wij kunnen maar één ding tegelijkertijd vergeven". 
Dit is een citaat van mijn leraar vergeving Dr. EdithStauffer.  Vergeving is niet een eenmalige actie, maar een doorgaand proces van bewustwording en vrij-geven. Met name in relatie met familie en levenspartners kun je op diverse momenten andere teleurstellingen tegenkomen. Wij hebben geschiedenis met elkaar. In je persoonlijke ontwikkeling zul je merken dat je steeds op een dieper niveau nog van alles kunt tegenkomen.

Vergeving is één van de stappen op weg naar zelf kennis en innerlijke vrijheid. Het loslaten van de teleurstellingen en verwachtingen en de pijn en wrok die daarmee gepaard gaan geeft ruimte en rust. 

Ruimte en rust, kun je ervaren als ‘leegte’. In onze doe- en streef-maatschappij kan rust en ruimte bedreigend voor je zijn. In ieder geval is het heel moeilijk om je innerlijke rust te bewaken. Het is belangrijk dat je leert die ruimte en rust op een juiste wijze te behouden en dat je vaak onbewuste patronen van behoefte vervulling, of angst voor leegte, niet de overhand krijgen.
Daarom is het belangrijk om dit werk niet in je eentje te doen, maar altijd met een ervaren begeleider. tijdens de workshop zal ik hier dieper op ingaan aan de hand van mijn eigen ervaringen.

Vergeving kan een spirituele discipline zijn, een weg en een methode om op basis van jouw eigen helderheid van intentie, een vrijer en meer bewuster mens te worden. 
Discipline betekent: de wil om te leren. Discipline is een attitude van het hart. De spirituele discipline van vergeving is het ontdekken van je blinde vlekken, en deze in het licht brengen. 

In  haar boek  ‘Onvoorwaardelijke Liefde en Vergiffenis’, komt Dr. Edith Stauffer in het laatste deel met het onderwerp van vergeving.  Dit hoofdstuk ligt ingebed in de diepgaande beschrijving en uitleg van de Principes en Gedragscode van de Gemeenschap van Essenen. De spirituele gemeenschap waarvan nu bekend is dat  de historische figuren Jezus en Maria Magdalena ingewijden waren en hier hun scholing hebben ontvangen. Naast de leer van de Essenen  wordt Edith Stauffer in de ontwikkeling van haar werk geïnspireerd door de Psychosynthese van Roberto Assagioli. Zij heeft eind jaren ’60 in Florence bij hem persoonlijk haar opleiding gevolgd. 
Het was haar missie om haar leerlingen te helpen de transpersoonlijke kwaliteiten in het persoonlijke leven tot uitdrukking te brengen. 
Zoals: Schoonheid, Moed, Compassie, Creativiteit, Vertrouwen, Humor, Enthousiasme, Vrijheid, Dankbaarheid, Verwondering, Vreugde, Geduld, Kracht, Vrede, Wijsheid, Waarheid en Liefde .....
Respons op de artikelen van dit weblog worden op prijs gesteld.
I.v.m. privacy zullen deze niet worden gepubliceerd.
Schrijf naar: eddaji@gmail.com


dinsdag 20 februari 2018

Hoe het begon

Edda vertelt: "Het was in het vroege voorjaar 1993, ik woonde in Amsterdam en frequenteerde boekwinkel coffeeshop 'Himalaya' in de Warmoesstraat, in het centrum van de stad. In de coffeeshop zaten regelmatig mensen die een voor een appel en een ei, een introductie van hun vakgebied gaven, zoals tarotkaarten of handlezen. Zo schoof ik eens aan bij een mevrouw voor handlezing. Dit was mijn eerste keer en meteen de opmaat naar een belangrijke transformatie in mijn leven. Maar dat wist ik toen nog niet. Wat mij is bijgebleven van deze sessie waren haar opmerkingen over mijn hooggevoeligheid en talent voor de mediamieke kwaliteiten, helder voelen, -horen, zien en helder weten. "Je hoeft er alleen maar voor te kiezen". Nou, daar had ik mijn twijfels over, want ik hoefde niet zo nodig nog meer prikkels en informatie te krijgen dan ik in het dagelijkse stadse leven al tot mij kreeg.
Opeens vroeg zij mij of ik Dr. Edith Stauffer*  kende. Deze Amerikaanse professor in de psychologie en psychosynthese, zou in mei weer naar Nederland komen voor haar workshops over vergeving. En bij het woord 'vergeving' kreeg ik een schok, ik kreeg het plotseling warm en werd rood in mijn gezicht. Want zij benoemde mijn grote verlangen: te leren vergeven. Ik had net het boek "You'll see it when you believe it “van Wayne Dyer gelezen, waarin hij een intens proces beschrijft over hoe het hem gelukt is om zijn vader te vergeven. En dat wilde ik ook! Ik wilde ook eindelijk van de stress, boosheid en wrok over mijn ouders heenkomen. Dus ik schreef mijn in voor de trainingen van Edith Stauffer en haar team in het prachtige centrum De Poort in de bossen vlak bij Nijmegen. 

Daar bleef het niet bij. Ik  volgde diverse trainingen bij haar in Nederland en de Verenigde Staten. Met haar onvoorwaardelijke liefde en briljante geest heeft zij vergeving toegankelijk gemaakt en een praktische methode gegeven om dit in het dagelijkse leven te integreren. Het was de nadrukkelijke wens van Edith. dat wij haar werk zouden door ontwikkelen. Mijn bijdrage hierin is o.a. de Zelfvergeving in de Cirkel en het ritueel Boom & Vergeving."

Edda en Edith, San Diego 1996

Eerste ervaringen met vergeving.
Fragmenten uit een interview december 2003, in het maandblad de Koörddanser. 
"In haar zoektocht naar vrijheid heeft ze leren loslaten en leren vergeven. ‘De essentie van vergeven is het loslaten van verwachtingen,’ zegt ze. ‘Dat leerde ik van Edith Stauffer, een Amerikaanse professor in de psychologie waar ik een workshop bij volgde in 1993. Edith zei: “als je een werkelijke vergeving hebt gedaan zul je dat in je omgeving merken."
Een jaar later was ik bij mijn moeder op bezoek in het psychiatrisch ziekenhuis waar ze was opgenomen. Ze kon moeilijk spreken omdat ze steeds kleine hersenbloedinkjes had. Zomaar ineens zei ze: “Ik zou zo graag de Jap nog eens willen ontmoeten. Ik zou hem in de ogen willen kijken.” Ik begon innerlijk helemaal te schudden. Ik dacht nog, hier ben ik voor gewaarschuwd. En ik zei: “wat zou u dan zeggen?” Mijn moeder werd helemaal opgewonden. Het was zo emotioneel dat ze niet meer uit haar woorden kon komen. Ik zei heel voorzichtig: “zou u willen zeggen dat u hem vergeven heeft?” Toen begon ze te huilen van blijheid. Ze pakte mijn hand en zei: “jij weet altijd zo goed wat ik bedoel.” Tot mijn stomme verbazing heb ik ontdekt dat een mens nog kan groeien al breken de hersenen af. Dat vond ik heel bijzonder en indrukwekkend om mee te maken. Ik ben er zo blij mee dat ze dat heeft kunnen zeggen. Mijn moeder keek ook heel anders naar mijn vader dan vroeger, ook hem had ze vergeven. 

De workshop bij Edith Stauffer betekende voor Edda op verschillende manieren een omslag. Ze vertelt: “Edith leerde me luisteren naar mijn innerlijke stem. Je kon vragen stellen in jezelf in stilte en dan ontving je een antwoord, vanuit een gebied in mijzelf dat zij Naphsa (Aramees) of Hogere Zelf (Assagioli grondlegger van psychosynthese) noemde. Het gebied van innerlijk weten dat in verbinding staat met de ziel, de engel of het collectief bovenbewuste. Er zijn zoveel namen voor.

 Als ik met een bepaald thema in mijn leven bezig ben dan trek ik een bepaalde energie aan vanuit het universum. Je werkt als een magneet. Energie is wat mij betreft voor ons allemaal beschikbaar. Je kunt je er op afstemmen en er je inspiratie in vinden, maar dat vereist wel een zekere gevoeligheid." .........Lees hier het hele interview 


* Onderstaande tekst komt van de website van Mary Hayes Grieco in de Verenigde Staten de zelf uitgeroepen opvolgster van Edith Stauffer en founder van het The Midwest Institute fot Forgiveness Training. Zij heeft de methode Stauffer op verschillende punten uitgebreid en verdiept. Zij heeft daarover een prachtig boek geschreven: "Unconditional Forgiveness, a simple and proven method to forgive everyone and everything" (2011)


Edith Stauffer PhD (1909 -2004 †)
"Dr. Edith Stauffer, PhD, (1909-2004) was a spiritual teacher whose gentle and powerful mentor ship has influenced students around the world for nearly fifty years. Edith embodied in her work and her presence an amazing blend of knowledge both simple and sophisticated. 

In addition to her classical training in psychology in 1945, she explored literally everything that exploded forth in the psychological movements of the 1960’s and ‘70’s, and her studies took her around the world, even in advanced years. She was an avid student of esoteric spiritual wisdom, particularly the teachings of the Essenes, yet she remained true to her Texas farm girl roots in her ability to think and speak with old fashioned practical horse sense.
During the course of her long career, Edith maintained a private practice as a therapist as well as serving as the director of the El Camino Counseling Service in Compton California and the director of High Point Foundation, a retreat center in Pasadena California. She was a professor at the University of California, and worked as a consultant for numerous school districts throughout the United States. 

In the late 1960’s she discovered the work of her beloved mentor, Dr. Roberto Assagioli, an Italian psychiatrist whose life work, Psychosynthesis, laid the foundation for the development of Edith’s own profound life work teaching Unconditional Love and Forgiveness.
The model of Psychosynthesis states that the human being lives as an eternal soul embodied in a conditioned personality, and that the job of psychology is to heal and clarify the personality so that the light of the soul can shine forth and be of service. Edith studied with Dr. Assagioli for several summers before his death, and then founded Psychosynthesis International as a vehicle to continue the dissemination of his model of ‘the psychology of the soul to other therapists and individuals on a path of self-transformation.
From 1970 to 1996, Edith developed and taught the Unconditional Love and Forgiveness workshop, merging the Psychosynthesis model with the principles of Universal Law found in her studies of the Essenes. The combination of this wisdom, paired with Edith’s inspiring personal strength and presence, served to liberate and illuminate thousands of people in many countries. She taught her workshop in the United States, Australia, Canada, Denmark, Holland, Italy, Japan, Korea, and New Zealand., and her book, ‘Unconditional Love and Forgiveness’, was translated into11 languages."


Je kunt luisteren naar Edith Stauffer zelf! Ik heb een cassettebandje over kunnen zetten op Mp3 en nu is ‘Her Masters’ Voice’ weer te horen op SoundCloud. met haar introductie over vergeving en onvoorwaardelijke liefde (klik hier) en een voorbeeld van een vergeving onder haar begeleiding (klik hier).

Vergevingsproces in fasen

"Ik zou het liefste ....., maar het lukt telkens niet". Je kunt op een gegeven moment in je leven last krijgen van innerlijke drempels die onoverkomelijk lijken. Dit zijn vaak de boodschappen en aannames, pijnlijke ervaringen uit het verleden die in de vergetelheid zijn geraakt. Niet verwerkte ervaringen zakken in het onderbewuste, maar blijven toch van sterke invloed, beperken veelal, je vrijheid van handelen.
Hoe krijg je helderheid hierover? Stel jezelf vragen zoals: wat is het  liefste wat ik nu in het leven wil doen en creëren? Wat is het dat mij hierin het meeste tegenhoudt? Wat heeft dit te maken met mijn verleden? Welke personen waren hierbij betrokken en wie was het belangrijkste? Kies één persoon uit en start het proces.

Vergeven is een innerlijk gesprek met een persoon. Je uit je teleurstellingen en verwachtingen die je koestert en daarmee kom je de pijn onder ogen die je bij je gedragen hebt. Het eigenlijke vergeven is het loslaten van die verwachtingen en het aanvaarden van je eigen verantwoordelijkheid voor je gevoelens en reacties in de betreffende situatie. Door te vergeven bevrijd je de betrokkenen, dus ook jezelf van de claim van verwachtingen en voorwaarden die je op de relatie legt.

Roep de aanwezigheid van de persoon die je wilt vergeven, voor je op de stoel. Neem de tijd totdat je  hem/haar duidelijk voor je ziet. Vertel de persoon waarom je het nodig hebt om haar/hem te vergeven.

Emotionele/fysieke fase.
Je spreekt hardop uit de pijn van je teleurstellingen en kwetsuren. Direct aanspreken. Grijp je kans om schoon schip te maken en spreek alles uit, laat je door jezelf verrassen en zoek vooral naar dat wat je al die jaren verborgen hebt gehouden in een hoekje van je hart. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk blijft praten. Jezelf de ruimte geeft om je hart te luchten.
  
Nadat alles is uitgesproken en de gevoelens tot rust zijn gekomen vraag je jezelf of een begeleider: ”Hoe lang wil je nog met deze gevoelens blijven sjouwen in je leven? Hoe lang wil je doorgaan met jezelf pijn te doen voor wat een ander je aangedaan heeft? Je komt tot de beslissing “Ik wil mijzelf niet langer pijn doen. Ik wil er hier en nu een punt achter zetten.”

Mentale fase.
Geef je voorkeur aan. Vertel in positieve bewoordingen wat je verwachtingen zijn.  Benoem één voor één de verwachtingen. Na iedere verwachting zeg je: " maar je hebt het niet gedaan en ik laat deze verwachting nu los".  Na de gehele opsomming: “Ik geef jou, ...(naam), de verantwoordelijkheid voor wat je gedaan hebt en voor wat je niet gedaan hebt. Voor je daden, je woorden, je houding en je gedrag En ik neem zelf volledige verantwoordelijkheid voor al mijn daden en woorden, mijn houding en mijn reactie en gevoelens.”

Spirituele fase.
- Word stil, je open jezelf voor het licht van het hogere Zelf. Zie met innerlijk oog een zon/ster even boven je kruin. Laat je wonden helen door het gouden licht van de liefde. Adem licht en liefde in. 
 - Doe de intentie dat je voortaan op een andere wijze zult zoeken naar voldoening van je behoeften en verwachtingen in je relaties, zoals de belangrijkste persoonlijke behoeften: aandacht, waardering, veiligheid, zekerheid, erbij horen, liefde en vervulling.

Fase van de onvoorwaardelijke liefde.
Voel het licht en de liefde in je hart. Spreek de persoon toe, of als het te moeilijk is de engel/hogere zelf/ spirituele begeleiding van die persoon.  Zeg hardop: " ......(naam), ik stuur je mijn liefde zoals je was en zoals je nu bent en ik geef je in vertrouwen over aan het hogere Zelf."

Goed gerucht verspreiden.
Benoem een goede eigenschap en/of een speciale kwaliteit van de persoon die je vergeven hebt (dit voor de noodzakelijke balans).

De Genade van Zelf-Vergeving

Zomer 2016Kathedraal Clamécy, Frankrijk. Ik ga altijd even de kathedraal binnen als ik een oude stad bezoek. De kerk is leeg op een paar toeristen na. Rechts achter het altaar in een hoek is een kapelletje gewijd aan Maria. Een tafel met kaarsjes en een levensgroot houten beeld van een eenvoudige vrouw op haar knieën.  Naast haar staan een paar stoelen, daar ga ik zitten en sluit de ogen om in afstemming te komen. Dan ervaar ik – spontaan -  de behoefte om van mijn zonden bevrijd te worden. Ik heb een zware tijd achter de rug met relatie problemen: ruzies, stress, pijn, onmacht, teleurstelling angst en woede. Voor het eerst in mijn leven ervaar ik een oprechte behoefte om bevrijd te worden van mijn zonden. Helaas en word ik gestoord in mijn contemplatie door een heel gezelschap van kletsende toeristen.

Dit moment van oprecht verlangen naar bevrijding van zonden is bij mij gebleven. Ben niet katholiek opgevoed, dus het fenomeen ‘biechten’ ken ik niet. Ik heb mijzelf nooit als ‘zondig’ ervaren, omdat ik die gevoelens, denk ik, omzette (sublimeerde) in schuldgevoelens, en die zaten mij dan dwars. Je zondig voelen was iets van begin vorige eeuw, en de gereformeerden die iedere zondag 2x naar de kerk gaan.

Op dit soort plekken in oude kathedralen is de energie sterk. En ik ben daar heel gevoelig voor, dus ik werd gedragen door het collectief. Al die mensen die daar dag in dag uit, jaar in jaar uit, in contemplatie, hun oprechte gevoelens hebben gedeeld met Maria. Ik ben er niet huiverig voor, wij zijn één en ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen ervaren.

Mysterieus – hoe ongemerkt er sindsdien een rust in mij is gekomen. De angel is er uit. Ik heb een diepe innerlijke vergeving ontvangen, ik zou het genade willen noemen.  Dit was een proces van overgave, van niet doen, in verbinding met Maria, de verpersoonlijking van de transformatieve kracht van vergeving, die wij allemaal in ons hebben. Ingezet door mijn verlangen naar zelf-vergeving. 

Zelf-vergeving 
Het begint dus altijd met een keuze van mijzelf, die ik in actie omzet. 
Hoe doe ik dat?
Zelf-vergeving is een mooi proces dat ik regelmatig doe als een spirituele discipline, wanneer ik mij geblokkeerd voel, om mijn energie weer in beweging te krijgen.

Als ik ergens oprecht spijt van heb en mij niet alleen schuldig voel maar echt last heb van bv. verkeerde keuzes of als ik juist géén keuze heb gemaakt en dingen heb laten gaan. Ik doe de oefening, meestal in het bos, tijdens de wandeling met de hond. Ik spreek mij hardop uit en volg de stappen van het proces.  


Drie stappen naar Zelf Vergeving

Zelf liefde is een commitment en een proces. Het is het goede in jezelf willen zien. Zonder oordeel naar jezelf kijken, jezelf in het juiste licht zien en te waarderen.

Zelf vergeving is een daadkrachtige uiting hiervan. Het is het ontwikkelen, door dagelijkse beoefening, van het vermogen om jezelf te ’dragen’.  Om je niet meer te laten beperken door negatief zelfbeeld: tekortkomingen, falen, onzekerheden, schuldgevoelens, schaamte, angsten.

De essentie van vergeven is het benoemen en vervolgens jezelf bevrijden, door het loslaten, het overdragen, het letterlijk ver (weg) geven, van alle niet realistische eisen en verwachtingen die jij jezelf hebt opgelegd.

Je draagt het over aan iets dat groter is dan jij. De Spirit, de Ziel, je Hogere Zelf, je Engel, Maria, de Godin, de staat van bewust zijn, van onvoorwaardelijke liefde, vrijheid en wijs­heid. Wat in psychologie termen ook wel het collectief bovenbewuste word genoemd. Als we ons er op afstemmen kunnen we toegang krijgen tot de transpersoonlijke kwaliteiten, zoals mededogen, compassie, begrip, geduld.

Wij kunnen dit op twee manieren doen, afhankelijk van de situatie. We hebben een individuele vorm en daarnaast heb ik de zelfvergeving in een cirkelproces geïntegreerd. 

Individueel proces
De eerste stap: onderzoek bij jezelf op welk gebied in je leven je geblokkeerd voelt. Je hebt de ervaring dat je niet over je eigen drempel heen kunt komen. Bijvoorbeeld een soort onzichtbare hand die je tegenhoudt. Telkens terugkerende teleurstellingen in je verwachtingen, dat je ondanks al je inspanningen, je doel toch niet hebt bereikt. Je kunt je eigen fouten (groot of klein) eigenlijk niet verdragen. Je kunt niet van een verslaving afkomen, hoe klein ook. Je schaamt je voor je uiterlijk. Je gezondheid laat je in de steek, je relatie gaat niet echt lekker, je financiën zijn niet al te best. Je kunt niet uit je emotionele dip komen. Je blijft maar boos op jezelf over een misser, wat dat ook mag zijn. Je vindt jezelf te afhankelijk van anderen. Het kan iets groots maar ook iets ‘heel normaals’ zijn waardoor je energie geblokkeerd wordt. 
Wat is hiervan de consequentie in je dagelijkse leven, hoe ervaar je dat, wat vind je daar van? 
 De volgende stap is het besluit nemen dat je jezelf niet meer wilt kwellen, jezelf het licht in de ogen gunt en een weg zoekt naar bevrijding.
  
Begin met iets ‘kleins’. Neem één voorval waar je spijt van heb.
Als je de methodiek een paar keer gedaan hebt, ga je verdiepen:
• vergeef jezelf voor een persoonlijkheidsfout of zwakheid
• vergeef jezelf voor onhebbelijk gedrag naar een ander
• vergeef jezelf dat je te lang bent blijven vasthouden aan een ongelukkige   
  levenssituatie (baan/relatie)
• vergeef jezelf omdat je doelen/dromen nog niet hebt bereikt
  
Kies een voorval waar je vergeving voor nodig hebt. 
Eén gebeurtenis per keer.

1.  Zit op de grond (of op een stoel) met je gezicht naar de muur. Je kunt je ogen sluiten. Adem rustig.  Spreek hardop uit: "Ik vraag vergeving voor ... "  en vertel datgene waar je spijt van hebt. Wat is het en waarom heb je er spijt van (blijf geen toeschouwer maar spreek alsof je het tegen iemand hebt en spreek vanuit de innerlijke behoefte om in het reine te komen).

2.  Sta op, ogen nog gesloten. Je staat nu in de positie van Spirit, de Ziel, je Hogere Zelf, je Engel, Maria, de Godin - dat gebied in jouw universum van onvoorwaardelijke liefde, vrijheid en wijs­heid. Visualiseer dat je in dit licht staat van. Vereenzelvig je met deze kwaliteiten van mededogen, onvoorwaardelijke liefde, weten, begrip, geduld, ruimte. Zendt de energie naar jezelf zoals je daar zit.

   Je spreekt uit: "Je bent vergeven. Er is begrip voor wat je hebt gedaan en waar­om je het gedaan hebt. Er is geen enkele reserve tegen je. Je bent opgenomen in het in onze onvoorwaardelijke liefde." Bevestig de persoon dat je er altijd voor haar bent ...

  Wacht tot er nog een inspiratie of boodschap komt, er kunnen nog meer woorden/beelden/gevoelens als inspiratie in je opkomen en spreek die ook uit.
Dit is het moment van inzicht en begrip.

3. Ga zitten, open je innerlijk om de boodschap van vergeving te ontvangen en in te nemen.  Geef uitdrukking aan je dankbaarheid.

Heb je vergeving ervaren?


Zelfvergeving in de Cirkel

Ontwikkeld voor het Lorelei vrouwen festival.

Wij starten met een  meditatieve afstemming. Hiermee  maken wij samen de shift in aandacht en bewustzijn naar  de dimensie van eenheid, van onvoorwaardelijke liefde en vergeving.

De dimensie van het hogere zelf, de Godin, de engelen, het eenheidsbewustzijn, Maria, Quan Yin, Isis, Pacha Mama, de benaming is afhankelijk van jouw spirituele vocabulaire, is de kwaliteit van Zijn, waarin we de eenheid in alles wat leeft ervaren.
De kwaliteiten van Zijn: Onvoorwaardelijke Liefde, Schoonheid, Humor, Geduld, Compassie, Vertrouwen, Enthousiasme, Vrijheid, Wijsheid, Vreugde, Verwondering, Verbinding, Vrede etc.

Hoe kun je dit ervaren?
• je voelt je ‘landen’ in je eigen lichaam.
• je voelt  ontspannen, op je gemak. Tevreden glimlach.
• je ervaart zelf liefde.
• je merkt dat je helderder, bent in aandacht, denken en spreken.
• het niet meer uit maakt wie aan het woord is.
• je voelt vertrouwen en kunt beter luisteren, je dieper openstellen
• Wat er moet worden gezegd en ontvangen worden, komt organisch aan bod.

Onderzoek wat je blokkeert in je ontwikkeling. wat is het waar je je voor schaamt, spijt hebt of maar niet kan vergeven van jezelf. Wat is hiervan de consequentie in je dagelijkse leven? Samen ontdekken en delen in kleine groepjes.


Cirkel van drie
Een cirkel van drie personen.
Persoon 1. Spreekt de behoefte aan zelfvergeving uit.
Persoon 2 Zij vereenzelvigt zich  in de positie van Eenheid. Met de kwaliteiten mededogen, onvoorwaardelijke liefde, begrip en wijsheid, geduld ed. 
Persoon 3 is de 'Hoedster' van het proces en neemt waar (wat zie ik en wat ervaar ik zelf).

Stap 1: Persoon 1, mogelijkheid om de ogen te sluiten.  Kies een voorval waar je vergeving voor nodig hebt. Eén gebeurtenis per keer.
Adem rustig.  Maak zo mogelijk oogcontact met Persoon 2 en spreek hardop uit: "Ik vraag vergeving voor ... "  en vertel waar je spijt van hebt. Wat is het en waarom heb je er spijt van hebt. Ga in je gevoel en spreek vanuit de innerlijke behoefte om in het reine te komen.

Stap 2: Persoon 2 luistert met onvoorwaardelijke aandacht. Zij vereenzelvigt zich met het hogere zelf, de godin in de kwaliteiten mededogen, onvoorwaardelijke liefde, weten, begrip, geduld, ruimte. Voel deze kwaliteiten en zendt ze naar persoon één.

Stap 3: Persoon 2 spreekt uit: "Je bent vergeven. Er is begrip voor wat je hebt gedaan en waar­om je het gedaan hebt. Er is geen enkele reserve tegen je. Je bent opgenomen in mijn onvoorwaardelijke liefde." Bevestig aan Persoon 1, dat er altijd  begrip en steun is.
Persoon 2 wacht tot er een inspiratie voor Persoon 1 in je opkomt, in woorden, beelden, gevoelens. Spreek het uit.
Geef haar  de genade – op je eigen wijze.

Stap 4: Persoon 1 opent zich om de boodschap van vergeving te ontvangen en in te nemen. Heb je vergeving ervaren?

Stap 5: Persoon 3, de hoedster en de getuige deelt wat zij gezien, gehoord en ervaren heeft.

Stap 6: Dank elkaar,  van rollen wisselen. Proces drie maal doen.


Facilitator VergevingMijn naam is mijn gebed. 
Edda, bij geboorte 1954 ontvangen,  in de betekenis van ‘Grote Moeder’ wijst mij de weg. 

Ik begeleid al sinds 1980 mensen, vooral vrouwen, in veranderingsprocessen (groepen en individueel). Eerst als docente drama en van 1981 tot 1990 tevens als trainer in de Osho community. Later kon ik mijn talenten bij het UWV als gecertificeerd re-integratie/jobcoach goed gebruiken.
Het was in het voorjaar 1993 dat mijn mediamieke en helende vermogens vrij kwamen dankzij de Vergevingsprocessen van mijn leraar Edith Stauffer Ph.D. (1909-2004 †). Door verdere training heb ik deze kwaliteiten ontwikkeld en door jarenlange praktijk versterkt.
Ik ben oprichtster, visionair en facilitator van de Wijze Vrouwen Cirkel Nederland (1996-2014).  In de cirkel-methode kristalliseert zich een veld van licht, kracht en liefde, waarin ieder kan ontspannen en zich gekend voelt. Beperkingen worden mogelijkheden en talenten komen tot leven. 

 Het dominante thema in mijn leven en werk is: Vergeving. En vooral het coachen van mensen in processen van Zelf-Vergeving geeft me vreugde en zingeving in mijn bestaan.